Game Summary - Kedron 1 vs Glen Stewart FINAL

Wednesday, July 4, 2018 @ 6:30pm
Radio Park, Diamond
5
7
F
Kedron 1 5
Glen Stewart 7